Projekty

POWER 1.2.1 – Program pomocy osobom młodym w województwie kujawsko-pomorskim

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom młodym w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wsparcie 55 osób w wieku 15-29…

Pokaż szczegóły projektu
RPO WK-P 8.2.2 – Program pomocy osobom pracujący w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej…

Pokaż szczegóły projektu
RPO WK-P 8.5.2 – Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim – II edycja

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim – II edycja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Projekt ma na celu wsparcie 30…

Pokaż szczegóły projektu
RPO WK-P 8.2.1 – Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt ma…

Pokaż szczegóły projektu
RPO WK-P 8.5.2 – Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. Projekt ma na celu wsparcie 30 osób zwolnionych, przewidzianych…

Pokaż szczegóły projektu
RPO WP Działanie 5.6 – Czas na zmianę! (zakończony)

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Czas na zmianę!”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników. Projekt ma na celu wsparcie 16 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia…

Pokaż szczegóły projektu