FUNDUSZE UNIJNE

Dotacje unijne, pozyskiwanie funduszy europejskich, rozliczanie dotacji, dofinansowanie na nowy biznes, szkolenia zawodowe

Polska gospodarka intensywnie korzysta ze środków pomocowych. Jest to szansa rozwoju dla administracji centralnej, samorządów a zwłaszcza firm. Przede wszystkim sektor MŚP może skorzystać z wielu Programów Operacyjnych w ramach funduszy unijnych. Środki można pozyskać m.in. na innowacyjne inwestycje w firmie, działalność badawczo-rozwojową, promocję produktu, OZE. Największe szanse dofinansowania będą miały przedsiębiorstwa innowacyjne, współpracujące z sektorem B+R lub wpisujące się w tzw. regionalne i krajowe inteligentne specjalizacje.

Środki dostępne w ramach programów:

  • Regionalny Program Operacyjny
  • Program Inteligentny Rozwój
  • Program Infrastruktura i Środowisko
  • Program Polska Cyfrowa
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój
Zapraszamy do współpracy!